Ius civile vigilantibus scriptum Est (D.42,8,24)
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych

Usługi

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
• Prawo działalności gospodarczej i prawo handlowe – zakładanie i rejestracja spółek, obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzanie i opiniowanie umów, postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym, sprawy z zakresu działalności gospodarczej, przygotowanie statutów, uchwał i aktów wewnętrznych, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne.
• Adwokat prawa cywilnego – sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych, postępowanie związane z zasiedzeniem nieruchomości, prawo spadkowe, księgi wieczyste i hipoteki, najem i dzierżawa nieruchomości, zobowiązania, prawo rodzinne, sprawy o alimenty, sprawy o zapłatę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne.
• Adwokat prawa administracyjnego – postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne.
• Adwokat prawa karnego – obrona oskarżonych i obwinionych, reprezentowanie pokrzywdzonych.

Obsługa prawna firm

Zapewniamy stałą i profesjonalną pomoc prawną świadczoną wobec przedsiębiorców, obejmującą swym zakresem wszelkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Usługi takie mogą polegać m.in. na pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, zmian w umowach spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie opiniowania umów handlowych, zawieranych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa oraz reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Obsługa prawna osób indywidualnych

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pomaga zapewnić profesjonalną pomoc także w zakresie obsługi osób fizycznych. Pomoc świadczona przez Kancelarię obejmuje postępowania cywilne, rodzinne i karne. Zasady, którymi kierujemy się podczas codziennej pracy, dają gwarancję skuteczności, sprawności i zapewnienia ochrony interesów osoby reprezentowanej.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Kancelaria adwokacka Kontakt

Zapraszamy serdecznie do kontatku z nami:
Kancelaria Adwokacka
Tel. +48 (22) 829 57 04
Tel. kom. +48 501 563 240

e-mail: kancelaria@hindemith.pl

więcej...